poniedziałek, 17 grudnia 2018

Konkurs Baltie Christmas'18

 W tym roku kilku chętnych uczniów weźmie udział w świątecznym międzynarodowym konkursie  programistycznym.

http://www.baltie.net/(S(p1o3qztocqboh1http://www.baltie.net/(S(p1o3qztocqboh135ncec2lbs))/Default.aspx?ContestID=88&DisplayFor=235ncec2lbs))/Default.aspx?ContestID=88&DisplayFor=2


Terminy w naszej szkole:
▪ Termin zgłoszenia - 09.01.2019, godz. 13:00
▪ Termin nadsyłania prac - 09.01.2019, godz. 13:00
▪ Początek pracy komisji szkolnej - 04.01.2019, godz. 13:00
▪ Koniec pracy komisji szkolnej - 11.01.2019, godz. 13:00


W konkursie mogą brać udział uczestnicy indywidualni i zespoły. Zespół musi mieć przewodniczącego i maksymalnie 2 pozostałych członków. Zespół do konkursu zgłasza przewodniczący.


Temat konkursu: 
 • Boże Narodzenie, Mikołaj, Adwent
 • Zima, sporty zimowe
 • Można stworzyć życzenie, grę lub inny związany z tematem program. Stworzony program nie może być brutalny ani nikogo obrażać.

Program może być stworzony tylko za pomocą narzędzi B3 lub B4 i musi zawierać oryginalne (tzn. stworzone przez autora programu, a nie pobrane skądś) pliki graficzne, dźwiękowe i video!
Oznacza to, że program nie może wykorzystywać żadnych obrazków, dźwięków i filmów innych autorów, rodziców czy nauczycieli, nawet jeśli wykorzystany plik jest ogólnie dostępny w Internecie.

Uczestnicy konkursu do określonego terminu (dzień zamknięcia zgłoszeń) muszą wgrać na serwer konkursowy swój program i w dalej będą realizowane tzw. etapy ocen (w dalszym tekście tylko etapy).

 Zasady wysyłania plików:
 • Programy na konkurs mogą być wysyłane jedynie w formacie BZIP dla B3 albo ZIP dla B4.
 • Jak utworzyć plik BZIP?
  Przed spakowaniem projektu do BZIP, najpierw zapisz swój program na dysk, aby mieć ostateczną wersję programu i dopiero potem spakuj projekt do BZIP.
  Aby spakować projekt do bzip, wybierz w Baltie 3 "Zapisz jako" i wybierz "Baltiego spakowany projekt *.bzip".
 • Plik BZIP albo ZIP może zawierać tylko jeden program/projekt konkursowy.
 • W nazwach plików nie można stosować znaków diaktrytycznych i spacji. Wszystkie pliki muszą się rozpocząć o tej samej nazwie jak Twój program .bpr (.sgpbprj). Więcej o nazwach plików zobacz punkt 15. w regulaminie konkursuCreative Baltie 2010.
 • Obowiązkowa treść pliku nazwa.BZIP / ZIP zależy od narzędzia SGP (Baltie 3, ), gdzie nazwa jest nazwą Twojego programu/projektu:
  nazwa.TXTkrótki opis programu w formacie TXT (kodowanie UTF-8)
  nazwa.PDFszczegółowy opis programu w formacie PDF
  nazwa.BPRBaltie 3 - kod źródłowy programu
  nazwa.BnnBaltie 3 - pliki Twoich przedmiotów
  nazwa.SnnBaltie 3 - pliki Twoich scen
  nazwa-n.PNG / GIF / JPG
  n oznacza cyfrę od 0 do 3
  maksymalnie 4 ładne screeny z programu,gdzie screenshot nr 0 jest głównym screenshotem (obowiązkowy screenshot)
  nazwa*.*reszta plików projektu (dane, WAV, MID, BMP itd.) oraz podfoldery,
  gdy nazwa*.* może być najwyżej 32 znaków (w tym rozszerzenie), nie wolno używać spacji ani narodowych znaków diakrytycznych, należy używać tylko znaków A-Z, a-z, 0-9, "-" (minus), "_" (podkreślenie) i "." (kropka).
  nazwa.ICO   (opcjonalne)ikona, wielkość 32x32 pikseli

Przykładowy folder z plikami:
Kryteria oceny prac konkursowych:
 • Funkcjonalność programu - max. 10 pkt.
 • Oryginalność programu - max. 10 pkt.
 • Opracowanie graficzne - max. 10 pkt.
 • Pomysłowość programu i jego interaktywność - max. 10 pkt.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz